Arteria temporalis media

Nejoblíbenější videa

Arteria temporalis media

Anatomie v kostce: 92. Arteria Carotis Externa

. os zygomaticum, m.orbicularis oculi -a.temporalis media: m.temporalis -r.frontalis: v měkkým pokrývkách lebečních; anastomosa s tepnami čelní krajiny -r.parietalis: zadní větev v měkkých pokrývkách; anastomosa s větvemi týlní krajiny
anatomie-v-kostce.blogspot.cz/2011/06/arteria-carotis-externa.html

Přehledové články

ACM – arteria cerebri media setiletí vedly nové funkční vyšetřovací možnosti
neurologiepropraxi.cz/savepdfs/neu/2010/01/14.pdf

Poruchy řeči – fatické poruchy, afázie « E-learningová podpora...

Tabulka 6. Syndromy kognitivní dysfunkce: Levo- a pravo-hemisferální syndromy při mozkové mrtvici (Martins a kol., 2007, s.620-622). Vysvětlivky: ACA – arteria cerebri anterior, ACM – arteria cerebri media, ACP – arteria cerebri.
pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3884

AnatoNomina.org

Interaktivní výuka anatomie, Interactive education of anatomy, annotated anatomical picture, English anatomical term, Latin anatomical term, anatomické názvosloví. Arteria temporalis superficialis 1
anatonomina.org/index.php?s=detail_obrazucislo=820lang=cz

Distální fuziformní aneuryzma arteria temporalis anterior...

Klíčová slova: intrakraniální aneuryzmata – fuziformní aneuryzmata – arteria temporalis 
anterior – arteria cerebri media
prolekare.cz/ceska...aneuryzma-arteria-temporalis-anterior-kazuistika-41844

Distální fuziformní aneuryzma arteria temporalis anterior...

Klíčová slova: intrakraniální aneuryzmata – fuziformní aneuryzmata – arteria temporalis 
anterior – arteria cerebri media
csnn.eu/ceska...aneuryzma-arteria-temporalis-anterior-kazuistika-41844

Os sphenoidale | Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry...

Alae majores ossis sphenoidalis odstupují z bočních stran těla a jsou prostorově tvarována do pěti ploch. Horní facies cerebralis alae majoris ossis sphenoidalis míří do fossa cranii media. Zevní facies temporalis alae majoris ossis.
exprow.jecool.net/os_sphenoidale.html

Hormonální terapie má vliv na krevní zásobení sítnice - Zelený...

Skupina žen, které po menopauze užívaly hormonální terapii, měla ve srovnání s kontrolní skupinou vyšší průtok v arteria temporalis inferior (p = 0,006) a signifikantně se lišila také v některých stereometrických parametrech optického.
zeleny-zakal.cz/novinky-pro-odbornika/hormonalni-terapie-ma-vliv-na-krevni...

revmat_2_2001

koncentrace sfasl v médiu.. Proto na základě histologického nálezu na resekovaném úseku arteria temporalis nelze posuzovat kvantitu a kvalitu postižení ostatních tepen.
nlk.cz/publikace-nlk/referatove-vybery/revmatologie/2001/revmat_2_2001.pdf

WikiSkripta

Arteria carotis interna. A. cerebri media. na konvexitě hemisféry zásobuje g.frontalis medius et inferior, většinu g. praecentralis a postcentralis, lobus parietalis, přední část lobus occipitalis, g. temporalis superior a medius, temporální pól
m.wikiskripta.eu/index.php?title=Cévy_mozku